วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฎิบัตงานระหวางวันที่ 16-27 กรกฏาคม 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1. การควบคุมการสอบกลางภาค
2. การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ วิทยาลัยชุมชน  จ. พัทลุง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น