วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฎิบัติงานระหว่างวันที่ 2-13 กรกฏาคม พ.ศ 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1. เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อผู้เรียน
2. การออกข้อสอบกลางภาค
3. การจัดกิจกรรมกีฬาสี การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น