วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

สรุปผลการปฎิบัตงานระหว่างวันที่ 30 กรกฏาคม - 10 สิงหาคม 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1. การจัดกิจกรรมวันวิชาการ sci show และกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
2. สรุปโครงการค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3. การจัดกิจกรรมกีฬาอำเภอ และการรับลงทะเบียนนักกีฬา  ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น