วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

สรุปผลการปฎิบัติงานระหว่างวันที่ 13-24 สิงหาคม 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1. การคุมนักเรียนในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ โดยการประดิษฐ์ " เก้าอี้ลดโลกร้อน"
2. การไปทัศนศึกษา วันวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2555 ณ ไบแทคบางนา กรุงเทพฯไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น