วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555


สรุปการฝึกปฎิบัติงานวิชาชีครู ภายใน 2 สัปดาห์ จากวันที่ 16 มิถุนายน- 30 มิถุนายน 2555


- ต้อนรับคณครูจากโรงเรียนสวนกุหลาบทั้ง 10 สวน ที่มาเยี่ยมโรงเรียนสวนกุกลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
- ต้อนรับคณผู้ประเมินจาก ส.ม.ศ เพื่อรอการการประเมินรอบ 3 และเตรียมเอกสารต่างๆ เช่น แผนการสอนของครูพี้เลียง เอกสารงานวิจัยในชั้นเรียน, Best Practice , การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น