วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตารางสอน นางสาวหนับเสาะ หมื่นอาด

ตารางสอน ของ นางสาวหนับเสาะ  หมื่นอาด

สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1/2     วิชา ชีววิทยา
วันอังคาร คาบที่ 3-4 เวลา 10:10-11:50 น.  และคาบที่ 5-6 เวลา 12:50-14:20 น.
วันศุกร์     คาบที่ 3-4 เวลา 10:10-11:50 น.  และคาบที่ 5-6 เวลา 12:50-14:20 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น