วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สรุปการฝึกปฎิบัติงานวิชาชีครู ภายใน 2 สัปดาห์ จากวันที่ 1 มิถุนายน- 15 มิถุนายน 2555


สรุปการฝึกปฎิบัติงานวิชาชีครู  ภายใน 2 สัปดาห์ จากวันที่ 1 มิถุนายน- 15 มิถุนายน 2555


        จากการปฎิบัติงานในหน้าที่ครู เช่น การจัดกาารเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1/2 ทำให้ได้เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น เช่น การสอนชีววิทยา โดยไม่ใช้   power point แต่ใช้เทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นการเขียนบนกระดาษ และนำรูปให้นักเรียนดูและอธิบายรูปให้นักเรียนเข้าใจ สอดแทรกด้วนการนำวิดีโอเนื้อหาที่สอนประกอบการสอนซึ้งทำให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนยิ่งขึ้น ซึ้งการสอนแบบนี้เหมือนกับเป็นการติวในเนื้อหาให้นักเรียนเข้าใจเนื้อบทเรียนได้ดีขึ้น 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น